Rechtbank van eerste aanleg Luik - 14/612/B - 6-06-2014