Rechtbank van eerste aanleg Luik - 15/5453/A - 15-01-2016

Samenvatting

Volgens artikel 62 WIPR wordt de betwisting van de afstammingsband ten opzichte van een persoon beheerst door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft. In casu heeft de vader de Kameroense nationaliteit.
 
Echter, artikel 19 WIPR stelt: “Het door deze wet aangewezen recht is uitzonderlijk niet van toepassing wanneer uit het geheel van de omstandigheden kennelijk blijkt dat het geval slechts een zeer zwakke band heeft met de Staat waarvan het recht is aangewezen maar zeer nauw is verbonden met een andere Staat. In dit geval wordt het recht van deze andere Staat toegepast.”
 
In casu heeft het geval slechts een zeer zwakke band met Kameroen. Het kind, dat de Belgische en Italiaanse nationaliteit heeft, is geboren en leeft in Italië, net zoals zijn vader volgens Italiaans recht. Ook de moeder woonde in Italië van 1990 tot 2015. In deze omstandigheden moet het Italiaans recht worden toegepast.