Rechtbank van eerste aanleg Luik - 16/2392/B - 17-07-2018