Rechtbank van eerste aanleg Luik - 13/1547/A - 18-10-2013