Rechtbank van eerste aanleg Luik - 16/1559/B - 27-01-2017