Rechtbank van eerste aanleg Bergen - 10/1472/A - 16-06-2010

Samenvatting

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad La Louvière weigert de huwelijksakte op te maken aangezien de partijen omwille van hun eerder huwelijk in Pakistan niet in staat zijn een celibaatsattest voor te leggen. In de mate dat dit buitenlands huwelijk niet erkend wordt door de Belgische overheden is het erga omnes vastgesteld dat de partijen niet beschouwd worden als man en vrouw in de Belgische rechtsorde. De niet-erkenning van een huwelijksakte omwille van “technische bigamie” geldt in België dus als celibaatsattest.