Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 06/6800/B - 20-03-2007

Samenvatting

In een geval waar de DVZ een visum gezinshereniging had afgeleverd maar de gemeente de erkenning van het huwelijk weigerde, gaat de Rechtbank, op verzoek van de echtgenoten, over tot de erkenning van een in Egypte gesloten huwelijk. De rechtbank oordeelt dat er geen wetsontduiking is gezien de parijen een effectieve band hebben met Egypte en er geen elementen zijn in het dossier dat het huwelijk enkel in Egypte is gesloten met het doel de toepassing van het Belgische recht te omzeilen. Bovendien, zo stelt de Rechtbank, was ook de DVZ dezelfde mening toegedaan aangezien een visum gezinshereniging werd afgeleverd.