Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 08/4263/A - 8-06-2009

Samenvatting

Een huwelijksaangifte werd geweigerd omdat voor de betrokkene in het rijksregister stond aangegeven dat zij was gehuwd in Oekraïne. De rechtbank oordeelt dat een vermelding als “gehuwd” in het rijksregister niet voldoende is om het bestaan van een huwelijk vast te stellen. Volgens de artikelen 194 en 195 BW kan een huwelijk enkel bewezen worden aan de hand van een huwelijksakte die is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Aangezien de ambtenaar van burgerlijke stand geen dergelijke akte kan voorleggen en aangezien het celibaatsattest dat de betrokkene voorlegt, aantoont dat er in de Oekraïense registers van burgerlijke stand nooit een huwelijksakte werd ingeschreven, besliste de ambtenaar van burgerlijke stand ten onrechte de huwelijksaangifte te weigeren. Immers, betrokkenen leggen alle documenten, vereist in artikel 64 BW voor.