Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 08/932/B - 5-10-2010

Samenvatting

De rechtbank is van oordeel dat niet wordt aangetoond dat de rechten van verdediging van eiseres werden gerespecteerd nu eiseres een copij van het Turkse echtscheidingsvonnis bijbracht waarop geen naam van een raadsman haar vertegenwoordigend is aangebracht. Het document voorgelegd door de tussenkomende partij bevat de handtekening van de raadsman wiens naam achteraf op het vonnis is bijgeschreven doch niet de eigen geschreven handtekening van eiseres. Derhalve kan het Turkse echtscheidingsvonnis niet worden erkend en dient de overschrijving ervan teniet gedaan te worden.