Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2010/2369/B - 15-03-2011