Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2009/5038/B - 24-03-2011

Samenvatting

Het parket leidt ten onrechte uit de afwezigheid van een verblijfstitel de afwezigheid van een verblijfsrecht af. De aanvrager had een verblijfsrecht van meer dan drie maanden, eerst als student en nadien als echtgenoot van een Belg. De administratieve vertraging bij de behandeling van zijn dossier heeft geen invloed op de wettigheid van zijn verblijf.