Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 11/13941/A - 9-03-2012