Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2007/7076/A - 11-12-2008

Samenvatting

Artikel 64 BW stelt dat een bewijs van echtscheiding van een eerder buitenlands huwelijk moet worden voorgelegd wanneer men in België opnieuw in het huwelijk wenst te treden. Gezien de Marokkaanse echtscheiding van betrokkene volgens de ambtenaar van burgerlijke stand in België niet erkend kan worden, weigert hij om de betrokkene opnieuw te huwen aangezien deze niet vrij is van huwelijksbanden. De rechtbank oordeelt echter dat artikel 29 WIPR bepaalt dat men met een buitenlandse authentieke akte rekening kan houden zonder onderzoek van de voorwaarden nodig voor de erkenning van de buitenlandse beslissing. De niet-erkenning van een Marokkaanse echtscheidingsakte in België sluit bijgevolg niet uit dat men rekening houdt met deze akte en meer bepaald met de echtscheiding die erin wordt vastgesteld. Bijgevolg weigert de ambtenaar van burgerlijke stand ten onrechte om het huwelijk te sluiten.