Rechtbank van eerste aanleg Dinant - 09/131/B - 30-04-2009

Samenvatting

De overschrijving van de buitenlandse huwelijksakte in het huwelijksregister van de gemeente brengt de erkenning van dit huwelijk in de Belgische rechtsorde met zich mee. Deze erkenning is effectief erga omnes. De rechtbank oordeelt dan ook dat betrokkene geen belang heeft bij het indienen van een verzoek tot erkenning van het huwelijk. Artikel 31 WIPR bepaalt immers dat een overschrijving in een register van burgerlijke stand slechts mogelijk is na de controle van de voorwaarden van artikel 27 §1 WIPR.