Rechtbank van eerste aanleg Doornik - RF 12/204B - 3-05-2012

Samenvatting

De huwelijksakte voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden volgens het land waar het huwelijk gesloten is. Verder lijkt het huwelijk geenszins overhaast te zijn afgesloten. Op de hoorzitting van 5 april 2012 gaf de verzoeker duidelijk aan dat hij een duurzame levensgemeenschap met zijn echtgenote wel stichten. Gezien de verschillende elementen, de talrijke stukken en foto’s moeten we erkennen dat een duurzame levensgemeenschap willen stichten. Als er al twijfel bestaat over de wens van een van de partijen om deze gemeenschap te stichten moet de vrijheid om te huwen voorrang krijgen. Het huwelijk moet erkend worden.