Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 06.0544.B - 17-10-2006