Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 09/245/B - 8-09-2009

Samenvatting

Het wordt door verzoekster niet betwist dat zij in het bezit is van haar originele geboorteakte. Op grond van de bijgebrachte stukken kan echter aanvaard worden dat de door de getuigen afgelegde verklaringen voldoende bewijskrachtig zijn, en dat verzoekster niet bij machte is om een van een apostille voorziene geboorteakte bij te brengen. Het verzoek tot homologatie van de akte van bekendheid komt de rechtbank derhalve gegrond voor, zodat er op kan worden ingegaan.