Rechtbank van eerste aanleg Luik - 13/2658/A - 5-11-2013

Samenvatting

Een Belgisch-Grieks koppel wil scheiden wegens onherstelbare ontwrichting na 6 maanden feitelijke scheiding.  
Beide verzoekers staan in het rijksregister gekend als alleenstaand. Ze hebben echter wel een huwelijk afgesloten in het buitenland. Er ligt een geappostilleerde kopie van de buitenlandse huwelijksakte voor. Volgens artikel 27 WIPR wordt een authentieke buitenlandse akte erkend door elke overheid zonder dat men beroep moet doen op een bepaalde procedure als de geldigheid van de akte is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Hierbij moet men in het bijzonder rekening houden met artikelen 18 en 21. In dit geval belet niets de erkenning van het huwelijk. Beide verzoekers moeten dus beschouwd worden als gehuwd. Uit het dossier blijkt dat de partijen op zijn minst gescheiden leven sinds 30 juli 2012. Ze leven op dit moment dus meer dan zes maanden gescheiden. De echtscheiding wordt uitgesproken op basis van artikel 1255, § 1 Gerechtelijk Wetboek.