Rechtbank van eerste aanleg Luik - 06/1468/B - 12-01-2007

Samenvatting

Aangezien de Wet van 22 december 1999 de vreemdeling toeliet om in België te verblijven tot wanneer er een beslissing zou genomen worden over zijn aanvraag, kan er met dit verblijf rekening gehouden worden. Een veroordeling door de Politierechter kan geen gewichtig feit eigen aan de persoon uitmaken.