Rechtbank van eerste aanleg Luik - 07/547/B en 8/ADOP/2007 - 30-11-2007

Samenvatting

Het Italiaans recht, in principe toepasselijk omwille van de nationaliteit van de adoptant, bepaalt dat de adoptant minimum 18 jaar ouder moet zijn dan de geadopteerde. In casu is de adoptant slechts 15 jaar ouder. Gezien o.a. de geadopteerde vragende partij is voor de adoptie en dat de dochter van de geadopteerde de adoptant als haar grootvader beschouwd, is de adoptie in het hogere belang van de geadopteerde en zijn familie. Bovendien heeft de adoptant nauwe banden met België die blijken uit het feit dat hij hier reeds vele jaren verblijft, dat hij samenwoont met de moeder van de adoptant die Belg is en dat hij de geadopteerde, die ook Belg is heeft opgevoed. Daarnaast heeft hij een dochter met de Belgische nationaliteit en woont de hele familie in België. De rechtbank oordeelt dat in deze omstandigheden het Belgisch recht dient worden toegepast op grond van artikel 67, lid 3 Wetboek IPR