Rechtbank van eerste aanleg Luik - 12/244/I - 18-05-2012