Rechtbank van eerste aanleg Nijvel - 12/11873/A - 3-09-2013