Rechtbank van eerste aanleg Tongeren - 05/100/C - 12-05-2006