Rechtbank van eerste aanleg Nijvel - 18155 - 5-04-2016