Rechtbank van eerste aanleg Nijvel - 17336 - 7-10-2015