Asielprocedure en sociale rechten van verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Hoe verkrijgt men een internationale beschermingsstatus in België en welke rechten opent dit?

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voorkennis is voor deze vorming niet vereist.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Het asielrecht is constant in beweging. Correcte en up-to-date informatie is cruciaal voor al wie verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden bijstaat.

Wat komt aan bod?

  • Deel 1: we bespreken de voorwaarden voor het verkrijgen van een beschermingsstatus en doorlopen de asielprocedure stap voor stap. Hierbij besteden we aandacht aan de veranderende werking en praktijk van de bevoegde instanties.
  • Deel 2: we behandelen een aantal sociale rechten die belangrijk kunnen zijn in het parcours van verzoekers om internationale bescherming, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. We bespreken thema’s als opvang, OCMW-steun, gezinshereniging, recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en reizen, ...

In beide delen komt ook de ‘tijdelijke bescherming’ kort aan bod.

We diepen de thema’s uit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen. We maken hierbij gebruik van een interactieve quizapp.

Er is voldoende tijd voor het delen van ervaringen en obstakels uit de praktijk.

Na deze vorming ken je:

  • het onderscheid tussen een verzoeker om internationale bescherming, een vluchteling, een subsidiair beschermde en een tijdelijk beschermde
  • de verschillende stappen in de asielprocedure, de rol van de verschillende instanties en de bijbehorende verblijfsdocumenten
  • de reikwijdte van het recht op opvang, wanneer het aanvangt en eindigt en in welke gevallen men het beperkt
  • de basisprincipes van een aantal sociale rechten van verzoekers om internationale bescherming, vluchtelingen, subsidiair beschermden en tijdelijk beschermden gelinkt aan de verschillende verblijfsdocumenten.

Meer informatie

Vragen
Feedback 

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Adres

Gent
zaal 00.01 - Karel Waeri - VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000Gent

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €50
profit organisatie: €100

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Ghislinde Ceulemans en Eleny Mebre Jannis