Basisprincipes van gezinshereniging

Een inleiding in de verblijfsprocedure van gezinshereniging.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voorkennis is voor deze vorming niet vereist.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Gezinshereniging is een complexe materie. Tijdens deze introductie gaan we in op de belangrijkste principes binnen de gezinshereniging, namelijk:  

  • Het belang van het statuut van de refertepersoon reeds in België (een derdelander, een Belg of een Unieburger). Dit element bepaalt namelijk welke familieleden kunnen komen, wat de voorwaarden zijn, de procedure en het verblijfsrecht.
  • Het belang van een goede voorbereiding van de aanvraag gezinshereniging: we lichten enkele problemen uit de praktijk toe aan de hand van voorbeelden. 
  • Tot slot staan we even stil bij het feit dat familieleden gedurende de eerste 5 jaren een voorwaardelijk verblijfsrecht hebben en wat dit precies betekent.

Meer informatie

Vragen 
Feedback  

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €25
profit organisatie: €50

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Sisca Rissland en Sebastiano Guzzone