Belgische nationaliteitswetgeving

Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voor deelname aan deze vorming is basiskennis van de verschillende soorten verblijfsstatuten en -documenten aangewezen. De vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’ kan interessant zijn als voorbereiding.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Over de voorwaarden en procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven, leven veel vragen. Wanneer heeft een minderjarig kind de Belgische nationaliteit? Hoe kan je taalkennis of integratie bewijzen? Hoeveel arbeidsdagen zijn nodig en wat met gelijkgestelde dagen? Voorziet de wet uitzonderingen voor bijvoorbeeld analfabeten? Welke documenten zijn er allemaal nodig?

Tijdens deze praktische opleiding overlopen we stapsgewijs de procedures en voorwaarden voor minderjarigen en meerderjarigen. We oefenen ook aan de hand van enkele concrete cases.

Het grootste deel van de voormiddag overlopen we de toekenning van Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen. Op het einde van de voormiddag en verder in de namiddag focussen we op de nationaliteitsverkrijging door meerderjarigen.

Na deze vorming:

  • ken je het onderscheid tussen automatische toekenning en verkrijging van de Belgische nationaliteit
  • ken je de verschillende hypotheses voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring
  • begrijp je de voornaamste knelpunten bij het voorleggen van de bewijsstukken
  • benoem je in grote lijnen de rol van de verschillende actoren in de nationaliteitsprocedure
  • gebruik je www.vreemdelingenrecht.be en weet je waar je terecht kan met concrete vragen

Meer informatie

Vragen 
Feedback  

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Adres

Brugge
Zaal 0.D.34 - Quercus - VAC Brugge
Koning Albert I-laan, 1/2
8000Brugge

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €50
profit organisatie: €100

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Kristien Sacré