Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander

Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voorkennis is voor deze vorming niet vereist.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Gezinshereniging is ongetwijfeld de meest complexe verblijfsgrond voor vreemdelingen. In deze vorming overlopen we de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten:

  • Wie kan familie laten overkomen?
  • Welke familieleden kunnen overkomen?
  • Welke voorwaarden gelden er?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Hoelang is het verblijf van het familielid onderworpen aan voorwaarden?
  • In welke gevallen kan het familielid zijn of haar verblijfsrecht verliezen? Welke uitzonderingen gelden er?
  • Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

We geven hierbij steeds de nodige aandacht voor het wettelijk kader, de administratieve praktijk en, waar nodig, relevante rechtspraak.

We verwerken de theorie doorlopend met allerlei oefeningen in groep of individueel. Hiervoor gebruiken we verschillende tools, waaronder onze eigen website. Tijdens de oefeningen staan we op die manier stil bij verschillende situaties en casussen.

Na deze vorming:

  • heb je inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging, met elk hun eigen voorwaarden en procedures en met verschillende familieleden die (al dan niet) in aanmerking komen.
  • ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s “gezinshereniging” op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus.

Meer informatie

Vragen 
Feedback  

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Adres

Leuven
Zaal 4A en 4B, VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000Leuven

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €50
profit organisatie: €100

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Sisca Rissland en Sebastiano Guzzone