Gezinshereniging met derdelanders (module 1)

Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Programma

Gezinshereniging is een zeer complexe materie. In deze vorming gaan we dieper in op de procedure van gezinshereniging voor familieleden van derdelanders (zoals bv. een erkend vluchteling, subsidiair beschermde, arbeidsmigrant, .. ), de voorwaarden en de verblijfsdocumenten. We bespreken ook de documenten die moeten worden voorgelegd en de beroepsmogelijkheden ingeval van een weigeringsbeslissing.  

Na de vorming:

  • weet je welke familieleden de derdelander kunnen komen vervoegen;
  • heb je een globaal idee van de voorwaarden die gelden en welke procedure gevolgd moet worden in het buitenland en in België;
  • ben je alert voor het voorwaardelijk verblijfsstatuut van de familieleden in de eerste periode;
  • ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s “gezinshereniging” op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus

Aangezien de vorming digitaal doorgaat, hebben we een onderverdeling gemaakt in twee modules:  gezinshereniging met derdelanders (module 1) en gezinshereniging met Belgen of Unieburgers (module 2). Op donderdag 30 mei vindt module 2 plaats. Je kan je inschrijven voor één van de modules of voor allebei. 

Als je beide vormingen hebt gevolgd, heb je een volledig inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging.

Meer informatie

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €25
profit organisatie: €50

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Sabrine Dawoud en Sisca Rissland