Verblijf Unieburgers - GEANNULEERD

De mogelijkheden om als Unieburger in België te verblijven.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voorkennis is voor deze vorming niet vereist.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

Binnen de Europese Unie geldt een ‘vrij verkeer van personen’. De verblijfsreglementering is hierdoor voor Unieburgers veel soepeler dan voor onderdanen van andere landen. Deze opleiding maakt je op een overzichtelijke manier wegwijs in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers. Je gaat aan de slag met concrete casussen.

Komt aan bod

  • De voorwaarden, procedure en bijhorende documenten voor kort en lang verblijf in België.
  • De gronden waarvoor en de wijze waarop het verblijfsrecht te beëindigen.
  • Het recht op OCMW-steun en de mogelijke gevolgen voor het verblijfsrecht.
  • De rol en bevoegdheden van de gemeente en de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • De structuur en het gebruik van www.vreemdelingenrecht.be

Familieleden die zelf geen Unieburger zijn, komen in deze vorming niet aan bod.

Na deze vorming:

  • Heb je inzicht in de verblijfsmogelijkheden van Unieburgers in België.
  • Begrijp je het fundamenteel verschil tussen het verblijfsrecht van Unieburgers en dat van derdelanders.
  • Kan je de voorwaarden, procedure en beëindigingsgronden opzoeken op www.vreemdelingenrecht.be en deze informatie toepassen op een concrete casus.

Meer informatie

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Deze vorming wordt ook op 4 juni online aangeboden. Je kunt je inschrijven via de volgende link: https://www.vreemdelingenrecht.be/vormingen/verblijf-unieburgers.

Datum

-

Adres

Brugge
Koning Albert I-laan 1/2
VAC Brugge, zaal - 0.D.34 - Quercus
8000Brugge

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €25
profit organisatie: €50

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Dirk Van Daele