Hernieuwingsaanvraag van de arbeidskaart

De werkgever vraagt de hernieuwing van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart aan. Een hernieuwing kan worden aangevraagd voor een tewerkstelling in eenzelfde functie al dan niet bij dezelfde werkgever. De procedure is dezelfde als bij de eerste aanvraag.

Als de totale periode van tewerkstelling door de hernieuwing 90 dagen overschrijdt, moet je echter een gecombineerde vergunning aanvragen, tenzij het om een au pair of grensarbeider gaat.