Vrijstelling van arbeidskaart omwille van je beroep

In de volgende gevallen ben je, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van arbeidskaart omwille van het beroep:

 • bedienaar van een erkende eredienst voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • gedetacheerde werknemer
 • journalist van buitenlandse media, voor maximum 3 maanden
 • beroepssporters, scheidsrechters en trainers voor internationale sportwedstrijden voor maximum 3 maanden
 • schouwspelartiest of begeleider met internationale faam voor korte opdrachten. Voor artiesten zonder internationale faam of bij een verblijf van meer dan 3 maanden, geldt er géén vrijstelling van arbeidskaart. Afhankelijk van je inkomen kan je eventueel wel genieten van een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek.
 • Gespecialiseerd technieker in bepaalde gevallen
 • als minderjarige leerling een overeenkomst voor alternerend leren afgesloten
 • als meerderjarige leerling een overeenkomst voor alternerend leren afgesloten
 • Onderzoeker met een gastovereenkomst voor maximum 90 dagen of in het kader van korte-termijnmobiliteit
 • Postdoctoraal onderzoeker voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Bepaalde stagiairs
 • ingeschreven in de Pool der zeelieden van de Belgische koopvaardij voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • rijdend of varend personeel van buitenlandse werkgevers voor vervoer van personen of goederen over land, de zee of in de lucht voor maximum 3 maanden
 • Tijdelijke handelsactiviteiten of handelsvertegenwoordigers met hoofdverblijf in het buitenland om je klanten in België te bezoeken voor maximum 3 maanden 
 • als je voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming door de Belgische nijverheid geleverde goederen in ontvangst komt nemen voor maximum 3 maanden
 • vertegenwoordigers van hotels, reisbureaus of reisorganisaties of gidsen die een congres of beurs bijwonen of daaraan deelnemen of een rondreis begeleiden die is begonnen op het grondgebied van een derde land voor maximum 90 dagen (enkel Vlaams gewest)
 • vertalers en tolken die diensten verlenen als werknemer van een rechtspersoon uit een derde land voor maximum 90 dagen (enkel Vlaams gewest)
 • kaderpersoneel of vorser van een erkend coördinatiecentrum voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • Kaderlid of leidinggevende in een hoofdkwartier voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • dienstbode die toeristen vergezelt voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • tewerkstelling in uitvoering van internationale akkoorden voor maximum 3 maanden
 • als je een arbeidskaart of gecombineerde vergunning afgeleverd door een andere gewestelijke dienst hebt
 • werken bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)
 • bijwonen van wetenschappelijke congressen voor maximum 3 maanden
 • bijwonen van vergaderingen in beperkte kring voor maximum 60 dagen per kalenderjaar en met een maximum van 20 opeenvolgende kalenderdagen per vergadering
 • opleiding in de Belgische zetel van een multinationale groep voor maximum 3 maanden
 • De werknemers die door een buitenlandse overheidsdienst worden tewerkgesteld voor maximum 3 maanden (enkel Vlaams gewest)
 • De werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag voor maximum 3 maanden
 • als je buitenlandse militaire begraafplaatsen onderhoudt voor maximum 3 maanden (enkel Brussels Hoofdstedelijk gewest)