Rechtbank van eerste aanleg Nijvel - 17/221/B - 14-07-2017