Juridische helpdesk

AgII helpdesk vreemdelingenrecht

Juristen van Agentschap Integratie en Inburgering geven advies over alle verblijfsstatuten (gezinshereniging, EU-verblijf, ...), verblijfsdocumenten, toegang tot werk en sociale en medische rechten en inburgering per verblijfsstatuut, uitwijzing, reisdocumenten, Belgische nationaliteit, ... aan organisaties en besturen (geen particulieren doorverwijzen aub!)

  • Tel. 02 205 00 55 > Toets 1: elke werkdag (maandag tot vrijdag) van 9 tot 12.30 uur
  • Geen e-mailadvies

AgII helpdesk internationaal familierecht

Juristen van Agentschap Integratie en Inburgering geven advies over welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, naam, ... aan organisaties en besturen (geen particulieren doorverwijzen aub!)

  • Tel. 02 205 00 55 > Toets 2: enkel op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur (uitzonderlijk gesloten op 21 juni)
  • Deze vragen kan je ook mailen aan juridesk@integratie-inburgering.be

VwV infolijn asielrecht

Juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen geven advies over de asielprocedure en asielopvang

  • Tel. 02 225 44 11: op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Ondersteuning in Antwerpen en Gent

Gespecialiseerd juridisch advies per regio voor thema's en doelgroepen

Elke dienst aan personen heeft een eigen informatieplicht. De gemeente is aanspreekpunt voor veel diensten. Individueel advies en begeleiding is een opdracht van OCMW, CAW, advocaten, commissie juridische bijstand, en andere hulpverleners. Deze instanties kunnen info, advies of begeleiding geven en kunnen zelf terecht bij de AgII helpdesk.

Hieronder vind je enkele meer gespecialiseerde diensten in vreemdelingenrecht. Waar vermeld kunnen ook particulieren terecht voor individuele begeleiding. Dat aanbod is echter beperkt.

Vreemdelingenpermanentie en BJB pro deo vreemdelingenrecht: juridisch advies en toewijzing advocaten voor asiel- en regularisatiedossiers (particulieren)
 
CAW Antwerpen Adviescentrum Migratie: sociaal-juridische hulpverlening aan asielzoekers, gezinsherenigers, mensen zonder papieren, ... (particulieren)
 
Atlas Infopunt verblijf en rechtspositie (integratie & inburgering Antwerpen): helpdesk vreemdelingenrecht, en helpdesk toegang tot gezondheidszorg
 
Of bekijk de flyer van deze diensten: Overzicht advies vreemdelingenrecht in Antwerpen

CAW Brussel Team Migratie: afspraak voor consultatie per telefoon 0800-13500 (onthaal: Antwerpselaan 34, 1000 Brussel) (particulieren) 
 
Medimmigrant vzw: ondersteuning over toegang tot gezondheid voor vreemdelingen
 
Caritas International Sociale dienst: sociaaljuridische hulpverlening aan vreemdelingen (particulieren)
 
PSC Vluchtelingendienst (Protestants Sociaal Centrum): juridische bijstand over verblijf, nationaliteit, gezinshereniging,.. (particulieren)
 
SAMPA sociale dienst: (enkel Franstalig) sociaaljuridische hulpverlening enkel aan vreemdelingen die wonen in Molenbeek (particulieren)
 
SESO Sociale dienst (Socialistische solidariteit): (tweetalig) sociaaljuridische ondersteuning van asielzoekers en andere vreemdelingen (particulieren)
 
Siréas Sociale dienst (Franstalig) : sociaaljuridische hulpverlening aan vreemdelingen (particulieren)
 
ADDE (Association pour le droit des étrangers) : (Franstalig) juridisch advies over vreemdelingenrecht en familiaal IPR (ook particulieren) 

CAW Leuven, Vluchtelingenonthaal: dienst voor asielzoekers, mensen zonder papieren, vluchtelingen... (particulieren)
 
KULeuven, Juridische dienst Studenten: sociaaljuridische vragen over het studentenstatuut (particulieren)

CAW Halle-Vilvoorde: sociaal-juridische hulpverlening over gezinshereniging, asiel, regularisatie, Belgische nationaliteit, vrijwillige terugkeer, ... (particulieren)

Steunpunt Asiel en Migratie Mechelen vzw: juridisch advies, administratieve ondersteuning,... (particulieren)

CAW Oost-Vlaanderen Transithuis: Juridische hulpverlening aan vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren, ... (particulieren)
 
Burgerzaken Gent, Infopunt Migratie: info en advies over verblijfsdocumenten en -procedures, werk, onderwijs, ... (ook particulieren)

CAW West-Vlaanderen: juridische hulpverlening voor asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, vluchtelingen... in de onthaalpunten in Oostende en Brugge (particulieren)

CAW Limburg: juridisch eerstelijnsadvies vreemdelingenrecht (particulieren): enkel na afspraak, op CAW Limburg, Rozenstraat 28, 3500 Hasselt. Een afspraak kan je maken per mail aan vreemdelingenrecht@cawlimburg.be, of per telefoon 0472-724459 tussen 9 en 13 uur op dinsdag en donderdag (enkel voor het maken van een afspraak)
 
Tijdelijke cliëntenstop sinds 21-02-2024. Sinds midden 2023 beperkt deze dienst van CAW Limburg zich tot begeleiding van gezinshereniging met vluchtelingen en subsidiair beschermden. Sinds eind februari 2024 kan ook deze dienstverlening niet meer worden aangeboden. Particulieren met vragen worden verwezen naar de eigen gemeente of OCMW of een advocaat. Professionals kunnen terecht bij de website-info en telefonische helpdesk van AgII.

Agentschap Integratie en Inburgering: telefonische helpdesk over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, voor het ruime werkveld in Vlaanderen en Brussel 
 
VVSG: helpdesk OCMW en vreemdelingen, voor Vlaamse stedelijke en gemeentelijke diensten en OCMW's
 
Dienst Vreemdelingenzaken (federaal): helpdesk en telefoon-e-mail-fax-lijst voor advocaten
 
Myria, federaal migratiecentrum: helpdesk voor de fundamentele rechten van vreemdelingen (ook particulieren)
 
Unia, interfederaal gelijkekansencentrum: helpdesk tegen racisme en discriminatie (ook particulieren)
 
FAIRWORK Belgium (OR.C.A): voor werknemers zonder wettig verblijf en hun hulpverleners met vragen/knelpunten over arbeidsrechten
 
Nansen vzw, nationale partner UNHCR (ook particulieren)
 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen: infolijn ontheemden uit Oekraïne (ook particulieren, in het Nederlands, Engels, Frans, Oekraïens), en telefonische helpdesk asielrecht

ADDE (Association pour le droits des étrangers): juridisch advies over vreemdelingenrecht en familiaal IPR voor Franstalig België (ook particulieren)
 
CIRE (Coordination et Initiatives pour Refugiés et Etrangers): info, advies en doorverwijzing over vreemdelingenrecht voor Franstalig België (ook particulieren)