Vrijstelling van beroepskaart

Je bent vrijgesteld van beroepskaart als je:

 • onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle EU-landen, en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • een Zwitsers onderdaan bent of diens echtgenoot of kind, jonger dan 21 jaar
 • familielid bent van een onderdaan van de EER en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent
  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • ouder of grootouder ten laste van de onderdaan van de Europese Economische Ruimte of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een (klein)kind of (groot)ouder onder het tweede en derde streepje
 • echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een Belg bent
 • familielid van een Belg bent en je je met hem komt vestigen. Alleen als je dit familielid bent
  • kind of kleinkind jonger dan 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot
  • ouder of grootouder ten laste van de Belg of zijn echtgenoot
  • echtgenoot van een (klein)kind of (groot)ouder onder het eerste en tweede streepje
 • een onbeperkt verblijfsrecht hebt in België. Dit is een elektronische B, C, D, E, E+, EU, EU+, F, F+, K of L kaart.
 • erkend vluchteling bent
 • tijdelijke bescherming hebt gekregen
 • begunstigde van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en Groot-Brittanië bent (M kaart)
 • een vreemdeling bent die je echtgenoot of echtgenote bijstaat of vervangt bij de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit
 • een beroepssporter bent of diens begeleider, als je niet langer dan 90 dagen in België verblijft.
 • een muzikant of artiest bent of diens begeleider, als je niet langer dan 90 dagen in België verblijft.
 • een journalist bent, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 90 dagen verblijft.
 • een zakenreiziger bent of conferenties geeft, als je je hoofdverblijf in het buitenland houdt en niet langer dan 90 dagen verblijft.
 • een advocaat bent en je wordt op het tableau of op de lijst van stagiairs opgenomen
 • een buitenlandse student bent die in België een stage loopt die verplicht is in het kader van je studies in België, de EER of Zwitserland, voor de duur van je stage.
 • in België een stage loopt die goedgekeurd werd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma's of uitwisselingsprogramma's, gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van je stage.
 • een diploma behaald hebt in België, de EER of Zwitserland en een verplichte stage loopt ter volvolmaking van je universitair diploma, voor de duur van je stage (deze vrijstelling geldt enkel in het Vlaams gewest).
 • een onbezoldigde bestuurder van een vennootschap bent die een gecombineerde vergunning heeft als hooggeschoolde, leidinggevende of Europese Blauwe kaart en voor zover de activiteiten die het voorwerp uitmaken van de gecombineerde vergunning voldoende te onderscheiden zijn van de taak als bestuurder (deze vrijstelling geldt enkel in het Vlaams gewest)
 • gedetacheerde zelfstandigen, die de initiële assemblage of de eerste installatie uitvoeren van een goed dat ze leveren, op voorwaarde dat de assemblage of installatie een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk is voor het in werking stellen van het geleverde goed en voor zover ze niet langer dan 90 dagen verblijven. Deze vrijstelling geldt niet voor activiteiten in de bouwsector (deze vrijstelling geldt enkel in het Vlaams gewest)
 • gedetacheerde zelfstandigen die dringende onderhoudswerken of dringende reparatiewerken uitvoeren aan machines of apparatuur die door hen zijn geleverd aan de onderneming waar de reparaties of het onderhoud plaatsvindt en die gevestigd is op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en voor zover ze niet langer dan 90 dagen verblijven (deze vrijstelling geldt enkel in het Vlaams gewest)
 • vreemdelingen die legaal in een andere EER-lidstaat of Zwitserland verblijven, op rechtsgeldige wijze als zelfstandige actief zijn in die lidstaat, en die als dienstverrichter een dienst komen uitvoeren in België (= gedetacheerde zelfstandige)
  Opgelet: Deze vrijstelling geldt enkel voor het verrichten van diensten. Om zich als zelfstandige in België te vestigen, hebben ze wel een beroepskaart nodig. 
 • een beroepskaart verkregen hebt door een ander gewest. Een beroepskaart geldt voor heel België. Er kunnen met een beroepskaart diensten verstrekt worden in de andere gewesten zonder een bijkomende beroepskaart te moeten aanvragen.