Privacy beleid

Minimale verzameling van persoonsgegevens op of via deze website

De meeste informatie die het Agentschap Integratie en Inburgering op deze website www.vreemdelingenrecht.be aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: bijvoorbeeld als je via een formulier feedback geeft of je inschrijft voor een vorming. Het Agentschap eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt via deze website:

  • Het verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Het Agentschap maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor directmarketingdoeleinden.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.
    Het Agentschap Integratie en Inburgering treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.
  • Details over de wettelijke garanties kan je opvragen via het contactformulier van onze hoofdzetel.

Logbestanden

Tijdens je bezoek aan deze website verzamelt het Agentschap Integratie en Inburgering informatie zoals de bezochte pagina’s en het type browser dat je gebruikt.

Het Agentschap verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

> Zie cookiebeleid

Persoonsgegevens van sollicitanten

> Zie 'Privacyverklaring voor sollicitanten'

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Het Agentschap Integratie en Inburgering kan deze privacyregeling aanpassen en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina voor algemene wijzigingen of op de respectieve subpagina voor specifieke aanpassingen.

Heb je vragen over privacy en gegevensbescherming?

Contacteer dan onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) via mailadres dpo@integratie-inburgering.be. Opgelet, gebruik dit e-mailadres enkel voor vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer: