Wat is een beroepskaart?

Wat is een beroepskaart?

Als je in België als zelfstandige wil werken, moet je als vreemdeling een beroepskaart aanvragen. Dit is de toelating om een zelfstandige beroepsactiviteit in België uit te oefenen. Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van een beroepskaart.

De gewestelijke diensten Economische Migratie zijn bevoegd. Wat het bevoegde gewest is, wordt als volgt bepaald:

  • Het gewest waarin de vestigingseenheid van de zelfstandige activiteit gelegen is
  • Als de onderneming meerdere vestigingen in meerdere gewesten heeft, is het gewest waar de zetel van de onderneming ligt bevoegd.
  • Als er geen vestiging is, is de plaats waar je effectief werkt als zelfstandige bevoegd.

Een beroepskaart geldt:

  • voor een specifieke activiteit
  • op een specifieke plaats
  • voor een specifieke persoon

Als je van zelfstandige activiteit wilt veranderen of het statuut van je onderneming wilt veranderen, moet je een wijziging van je beroepskaart vragen.

Een beroepskaart verkregen door een gewest geldt voor heel België. Er kunnen met een beroepskaart diensten verstrekt worden in de andere gewesten zonder een bijkomende beroepskaart te moeten aanvragen.

Hoe herken je een beroepskaart?

De beroepskaart kan digitaal of op papier worden afgeleverd. Een papieren beroepskaart ziet eruit als volgt:

Voorbeeld beroepskaart

Wat is het verschil tussen een werknemer en een zelfstandige?

Een werknemer werkt in ondergeschikt verband ten opzichte van zijn wergever. De werkgever oefent gezag, leiding en toezicht uit op de arbeid van de werknemer.

Een zelfstandige werkt niet in ondergeschikt verband. Hij heeft geen baas.