Wet over de rechten van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk en toelating tot arbeid

De wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers trad op 1 augustus 2006 in werking. Deze wet schept een duidelijk kader voor vrijwilligerswerk.

De wet van 22 mei 2014 wijzigde de wet van 3 juli 2005. Artikel 9, §2 van de wet van 3 juli 2005 bepaalt nu welke vreemdelingen vrijwilligerswerk mogen doen en sluit hen uit van de arbeidskaartenreglementering. Een vreemdeling die volgens deze wet vrijwilligerswerk mag doen, heeft daarvoor dus geen toelating tot arbeid nodig. 

Vrijwilligerswerk en verblijfsrecht

Artikel 9/1 van de wet van 3 juli 2005 bepaalt dat het doen van vrijwilligerswerk geen basis vormt voor een toelating of machtiging tot verblijf. Vrijwilligerswerk doen levert je dus geen verblijfsrecht op.