Niet-officiële tewerkstelling: illegale tewerkstelling of zwartwerk?

Er zijn heel wat regels waaraan de tewerkstelling van vreemdelingen moet voldoen:

  • verblijfsrecht: je moet een wettig verblijf in België hebben
  • reglementering rond tewerkstelling van vreemdelingen: afhankelijk van je concrete situatie heb je een toelating tot arbeid nodig of niet
  • sociaal recht: als je werkt, val je onder de algemene regels van het sociaal recht

Clandestiene of illegale tewerkstelling

We spreken van clandestiene of illegale tewerkstelling wanneer er een probleem is met je verblijfsrecht of wanneer je niet in orde bent met je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Clandestiene of illegale tewerkstelling heeft dus niets te maken met de sociale verplichtingen waar je aan moet voldoen.

Zwartwerk

We spreken van zwartwerk wanneer je werkgever niet in orde is met het sociaal recht. Dit is wanneer hij zijn sociale en fiscale verplichtingen niet nakomt. Door in het zwart te werken, creëer je geen sociale rechten waar je een beroep op kan doen. Zwartwerk heeft niets te maken met het al dan niet in orde zijn van je verblijfsrecht of gecombineerde vergunning/arbeidskaart. Wanneer je werkgever zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt, spreken we van witwerk. 

Niet-officiële tewerkstelling

Deze verschillende categorieën samen vormen 'niet-officiële tewerkstelling': het kan zowel gaan om clandestiene of illegale tewerkstelling of zwartwerk.

Officiële tewerkstelling betekent dat je in orde bent met je verblijfsrecht, je gecombineerde vergunning/arbeidskaart en je sociale verplichtingen.