Wat betekent 'zonder wettig verblijf'?

Wat betekent zonder wettig verblijf?

Iemand is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) op het grondgebied mag verblijven. De Belgische immigratie- en verblijfswetgeving bepaalt hoe vreemdelingen het recht kunnen verwerven om hier te verblijven, en wat de voorwaarden zijn om een wettig verblijf te behouden.

Types mensen zonder wettig verblijf

Er bestaat verschillende types mensen zonder wettig verblijf :

  • Uitgeprocedeerden hebben een verblijfsprocedure doorlopen, en hadden een (tijdelijk) verblijfsdocument, maar hun verblijfsaanvraag is definitief geweigerd.
  • Overstayers zijn als toerist België binnengekomen of kregen als student of arbeidsmigrant een tijdelijk verblijfsstatuut, maar bleven langer op het grondgebied dan hun visum of tijdelijk verblijfsdocument toestond.
  • Clandestiene migranten staken clandestien de grens over en startten nooit een verblijfsprocedure. Hun verblijf wordt niet geregistreerd. Een typische groep zijn de transitmigranten, die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Mensen zonder wettig verblijf worden in diverse media soms ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, 'mensen zonder papieren' of ‘illegalen’ genoemd. In onze teksten gebruiken wij de objectief en juridisch correcte benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’.