DmfA

Wat is DmfA?

DmfA staat voor 'Déclaration multifunctionnelle - multifunctionele Aangifte'.

Via DmfA geeft de werkgever per kwartaal de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemer door aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).

De aangifte wordt multifunctioneel genoemd omdat alle instellingen van de sociale zekerheid van de gegevens gebruik maken. De sociale zekerheidsbijdragen worden aan de hand van de ingevoerde gegevens berekend, maar de gegevens worden ook gebruikt voor de:

  • ziekteverzekering
  • werkloosheid
  • pensioenen
  • arbeidsongevallen
  • beroepsziekten
  • kinderbijslag
  • jaarlijkse vakantie 

Controle door DVZ

In sommige gevallen gebruikt de DVZ de DmfA-databank om te controleren of iemand nog aan de voorwaarden van zijn verblijfsstatuut voldoet. Dat gebeurt niet systematisch, maar hangt van de concrete elementen van het dossier af.