Kan de familie van een arbeidsmigrant meereizen?

In principe zijn de regels gezinshereniging met een derdelander ook van toepassing op de familieleden van een arbeidsmigrant.

In de praktijk past DVZ de regels soepel toe en kunnen diplomatieke posten ambtshalve visa afgeven aan sommige familieleden van een arbeidsmigrant. Daardoor kan de familie samen afreizen naar België of kan het familielid de arbeidsmigrant snel vervoegen. Bovendien kunnen sommige voorwaarden voor gezinshereniging soepel bewezen worden.

Deze informatie vind je terug op de pagina "Gezinshereniging met arbeidsmigrant".