Je bent minder dan 1 jaar afwezig

Je bent minder dan 3 maanden afwezig

Verlaat je België voor een periode van maximum 3 maanden, dan heb je geen speciale verplichtingen (artikel 39, § 2 Verblijfsbesluit). Als je bij je vertrek in het bezit bent van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning, zal je je verblijfsrecht niet verliezen.

Zelfs als de geldigheid van je verblijfs- of vestigingsvergunning tijdens je afwezigheid verloopt, verlies je je verblijfsrecht niet. Om problemen te vermijden, kan je wel een vroegtijdige verlenging aanvragen bij de gemeente.

De toelating om België terug binnen te komen kan je enkel worden geweigerd:

  •  om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, of
  •  als je de voorwaarden die aan je verblijf zijn gesteld niet naleefde

Jouw verblijfsstatuut moet je wel toelaten om te reizen:

  • Heb je een verblijfsrecht van meer dan drie maanden (elektronische A, B, C, D, E(+) of F(+), K of L kaart)? Dan kan je België verlaten en terugkeren.
  • Heb je enkel een attest van immatriculatie? Dan kan je niet reizen. Tenzij je in de procedure gezinshereniging zit en in het bezit bent van een terugkeervisum.

Je bent 3 maanden tot 1 jaar afwezig

Heb je een geldige verblijfstitel en verlaat je België, dan behoud je het recht op terugkeer gedurende 1 jaar na jouw vertrek (artikel 19, § 1 Verblijfswet, art. 39 en 40 Verblijfsbesluit).

Je moet dan wel aan een aantal administratieve verplichtingen voldoen:

  • Vóór je vertrek moet je de gemeente van je verblijfplaats inlichten over je voornemen om het land te verlaten en er terug te keren. Je krijgt dan een bijlage 18 (attest van vertrek, artikel 39, § 6 Verblijfsbesluit). Zal de geldigheid van je verblijfskaart tijdens je verblijf in het buitenland  verstrijken? Dan moet je voor vertrek een verlenging van je verblijfskaart aanvragen, zodat je bij terugkeer nog een geldige kaart hebt.
  • Na terugkeer moet je je binnen 15 dagen aanmelden bij de gemeente van je verblijfplaats (artikel 39, § 3 Verblijfsbesluit), met je geldige verblijfsvergunning.

Voldoe je aan deze verplichtingen, dan schrijft de gemeente je opnieuw in in de registers.