Kan je als derdelander met een Belgische verblijfskaart werken in een andere EU-lidstaat?

De toelating tot de arbeidsmarkt die op je verblijfskaart vermeld staat, is beperkt tot het Belgische grondgebied.

Je kan als derdelander met een Belgische verblijfskaart dus in principe niet zomaar werken in een andere EU-lidstaat. Je zal door deze lidstaat immers nog steeds als derdelander beschouwd worden. Bijgevolg zal je moeten voldoen aan de voorwaarden om in die lidstaat te werken als derdelander.

Je zal dus geval per geval moeten nagaan of je een arbeidsvergunning moet aanvragen in die lidstaat of eventueel vrijgesteld bent van arbeidsvergunning.

Daarnaast zal je rekening moeten houden met de voorwaarden die de lidstaat in kwestie stelt aan grensarbeiders als je in België blijft wonen. Dat kan als je een verblijfsrecht hebt in België dat niet afhangt van werk, bijvoorbeeld met een F kaart op basis van gezinshereniging. Als je een arbeidsmigrant met een verblijfskaart A bent, zal dit niet mogelijk zijn aangezien je verblijfsrecht in België afhangt van je tewerkstelling in België.

Als je een toelating tot arbeid en verblijf aanvraagt in een andere EU-lidstaat, en dus verhuist naar die lidstaat, zal je je verblijfsrecht in België in de meeste gevallen niet kunnen behouden. Je kan in bepaalde situaties wel een recht op terugkeer hebben gedurende een bepaalde periode.