Duurzaam verblijfsrecht (F+ of EU+ kaart)

In het kort

Na vijf jaar ononderbroken verblijf in België krijg je een duurzaam verblijfsrecht. Voor Unieburgers begint de termijn van vijf jaar te lopen vanaf de datum van hun aanvraag van een verklaring van inschrijving. Dat is de datum op de bijlage 19. Voor familieleden van een Unieburger of een Belg begint de termijn van vijf jaar te lopen vanaf hun aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of een Belg. Dat is de datum op de bijlage 19ter. Kreeg je vóór de afgifte van de bijlage 19ter nog een bijlage 15? Dan begint de vijf jaar te lopen vanaf de datum op de bijlage 15. 

Wanneer maak je aanspraak op een EU+ kaart?

Bekijk hier een voorbeeld van een EU+ kaart.