Kan je verschillende contracten combineren bij een aanvraag gecombineerde vergunning?

Vlaams gewest

In het Vlaams gewest is het mogelijk om verschillende deeltijdse contracten te combineren bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als je onder een van de volgende categorieën valt:

In dat geval moet de combinatie van beide contracten voldoen aan het specifieke bezoldigingsbedrag dat bepaald is voor de categorie in kwestie. Elk afzonderlijk contract moet bovendien voldoen aan het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen

Opmerking: In de praktijk staat het Vlaams gewest een combinatie van contracten enkel toe wanneer het om twee contracten bij dezelfde werkgever gaat. Dit is juridisch betwistbaar, aangezien dit niet blijkt uit het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018.

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest bestaat hierover geen wettelijke bepaling, maar uit navraag blijkt dat het in de praktijk mogelijk is om twee contracten te combineren, ook bij verschillende werkgevers. 

De beide aanvragen moeten in dat geval op hetzelfde moment ingediend worden met in elke aanvraag een verwijzing naar de andere aanvraag. Indien er problemen zijn met de ene aanvraag, zal dat mogelijks impact hebben op de andere (bv. bij een intrekking van de ene toelating tot arbeid, zal ook de andere toelating tot arbeid ingetrokken worden indien deze afzonderlijk niet aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning voldoet). Bij toekenning, zal op de ene toelating tot arbeid uitdrukkelijk de link met de andere vermeld worden. 

Het is aangeraden om in deze situatie het Brussels Hoofdstedelijk gewest te contacteren van zodra de beide aanvragen ingediend zijn met vermelding van de aanvraagnummers.