Kan je verschillende contracten combineren bij een aanvraag gecombineerde vergunning?

Vlaams gewest

In het Vlaams gewest is het niet mogelijk om verschillende deeltijdse contracten te combineren bij de aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Het Vlaams Besluit bepaalt immers uitdrukkelijk dat een een werknemer slechts één toelating tot arbeid kan bekomen die beperkt is tot tewerkstelling bij één werkgever.

Houders van een gecombineerde vergunning kunnen in het Vlaams gewest wel een flexi-job uitoefenen zonder daarvoor een toelating tot arbeid te moeten bekomen. Dit zal alleen mogelijk zijn als de persoon in kwestie minimaal 80% werkt met een gecombineerde vergunning. Dit is immers één van de algemene voorwaarden om een flexi-job te kunnen uitoefenen.

Voor wie een gecombineerde vergunning heeft in de categorie hooggeschoolde, leidinggevende, Europese Blauwe Kaart, postdoctoraal onderzoeker, onderzoeker met gastovereenkomst of in het kader van een internationaal tewerkstellingsakkoord is het mogelijk om bijkomend activiteiten als gastdocent of onderzoeker te verrichten.

 

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest bestaat hierover geen wettelijke bepaling, maar uit navraag blijkt dat het in de praktijk mogelijk is om twee contracten te combineren, ook bij verschillende werkgevers. 

De beide aanvragen moeten in dat geval op hetzelfde moment ingediend worden met in elke aanvraag een verwijzing naar de andere aanvraag. Indien er problemen zijn met de ene aanvraag, zal dat mogelijks impact hebben op de andere (bv. bij een intrekking van de ene toelating tot arbeid, zal ook de andere toelating tot arbeid ingetrokken worden indien deze afzonderlijk niet aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning voldoet). Bij toekenning, zal op de ene toelating tot arbeid uitdrukkelijk de link met de andere vermeld worden. 

Het is aangeraden om in deze situatie het Brussels Hoofdstedelijk gewest te contacteren van zodra de beide aanvragen ingediend zijn met vermelding van de aanvraagnummers.