Dimona

Wat is Dimona?

Dimona staat voor ‘Déclaration IMmédiate - ONmiddellijke Aangifte’.

Via de Dimona-aangifte deelt een werkgever mee aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat:

  • een werknemer bij hem aan de slag gaat.
  • een werknemer bij hem uit dienst treedt.

Voor wie moet een Dimona-aangifte gebeuren?

De werkgever moet een Dimona-aangifte doen voor elke werknemer die hij in dienst heeft.

Er zijn maar enkele categorieën van werknemers uitgesloten van de Dimona-aangifte. Het gaat onder andere om:

  • Bepaalde stagiairs
  • Huispersoneel dat niet aan de sociale zekerheid onderworpen is.
  • Vrijwilligers, zoals bedoeld in de wet van 3 juli 2005 over de rechten van vrijwilligers.
  • Gedetacheerde werknemers: zij moeten meestal een Limosa-aangifte doen.
  • Werknemers die met een PWA-overeenkomst (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) te werk gesteld worden.

Wie doet de Dimona-aangifte?

Elke werkgever, zowel uit de publieke als uit de private sector, moet een Dimona-aangifte doen voor elke werknemer die hij in dienst heeft.

De werkgever die de Dimona-aangifte niet doet, kan strafsancties oplopen.

Wanneer moet de Dimona-aangifte gebeuren?

Voor de werknemer die aan de slag gaat: ten laatste op het moment dat de werknemer begint te werken.

Voor de werknemer die uit dienst treedt: ten laatste de eerstvolgende werkdag na het einde van de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever.

Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid

Het voordeel van deze aangifte is dat alle instellingen van de sociale zekerheid, zoals de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), via de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid automatisch de gegevens krijgen die ze nodig hebben.

Controle door DVZ

In sommige gevallen gebruikt de DVZ de Dimona-databank om te controleren of iemand nog aan de voorwaarden van zijn verblijfsstatuut voldoet. Dat gebeurt niet systematisch, maar hangt van de concrete elementen van het dossier af.