Over ons

Dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht

Deze website is een publicatie van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII). We ontwikkelen expertise en ondersteunen het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechtspositie van vreemdelingen juist te erkennen en toe te passen.

Onze dienstverlening

Even voorstellen ...

Hoe neem je contact?

  • Voor juridisch helpdeskadvies kan je ons alleen via de juridische helpdesk contacteren.
  • Voor de andere vormen van dienstverlening vind je specifieke contactgegevens in onze communicatie over de publicaties, vormingen, en begeleidingen. In laatste instantie kan je ons voor vragen over publicaties, vorming of overleg (NIET voor helpdeskadvies!) ook contacteren via het algemeen onthaal van de hoofdzetel van het AgII.

Kwaliteitskader

Onze juridische dienstverlening over de rechtspositie van vreemdelingen moet volgens het Decreet integratiebeleid onafhankelijk en kwaliteitsvol zijn. AgII dienst VIF vervult deze opdracht voor het werkveld in Vlaanderen en Brussel, samen en aanvullend met twee stedelijke infopunten: Infopunt verblijf en rechtspositie van Atlas Antwerpen, en Infopunt migratie Gent. In een gemeenschappelijk kwaliteitskader beschrijven we onze opdracht en rol, materie, producten, gebruikers, en kwaliteitswaarborgen.

Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond samenleven en taal, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.

Een divers aanbod

Samenleven en taal

Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in het omgaan met de gevolgen van migratie. We werken rond taal, verbinding en participatie. Zo maken we cijferanalyses, helpen we taaldrempels weg te werken en geven we tips over hoe je de toegankelijkheid kan verbeteren.

We informeren objectief en inspireren op maat. We geven vormingen en begeleiding gericht op de praktijk. Bijvoorbeeld:

  • Hoe maak je als gemeente jouw dienstverlening toegankelijker voor mensen met een migratieachtergrond?
  • Hoe bevorder je de communicatie met anderstaligen?
  • Hoe bevorder je het samenleven in de buurt?

Inburgering

Het AgII organiseert een inburgeringstraject voor nieuwkomers in Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent) en Brussel (onder de naam Bon).

Dit inburgeringstraject bestaat uit vier onderdelen:

  • Maatschappelijke oriëntatie: in deze cursus leer je over leven, wonen en werken in België.
  • Nederlands leren: je volgt een cursus Nederlands (A1 of A2) via een van de partners van het AgII. Ken je al Nederlands? Dan kan je een test afleggen om je niveau te bewijzen en eventueel een vrijstelling te krijgen.
  • Traject naar werk: je schrijft je in bij VDAB (of Actiris in Brussel).
  • Participatietraject: je doet vrijwilligerswerk, stage of je neemt deel aan een buddyproject.

Een trajectbegeleider ondersteunt je tijdens het volledige traject. Als je de doelen van alle trajectonderdelen behaalt, krijg je een inburgeringsattest.

Nederlands leren en oefenen

Wil je als anderstalige Nederlands leren? Dan kan je bij het AgII terecht (ook als je geen inburgeringstraject volgt).

Nederlands leren

Het AgII geeft zelf geen les, maar gaat op zoek naar een geschikte school of cursus. Als je al Nederlands kent, kan je een niveautest doen.

Nederlands oefenen

Wil je Nederlands oefenen buiten de lesuren? Samen met Atlas Antwerpen, Amal, Huis van het Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’ ondersteunt het AgII activiteiten om als anderstalige je Nederlands te oefenen.

Op de website ikdoemee.be kan je zoeken naar initiatieven in je regio.

Taaltest Nederlands

Ken je al wat Nederlands en wil je een bewijs Nederlands behalen, bijvoorbeeld om de Belgische nationaliteit aan te vragen? Je kan je inschrijven voor de taaltest Nederlands bij een contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Juridische dienstverlening

We ontwikkelen expertise over alle aspecten van de rechtspositie van vreemdelingen (vreemdelingenrecht en internationaal familierecht). We bieden ondersteuning rond deze materie aan organisaties, voorzieningen en besturen in Vlaanderen en Brussel. Dat doen we via publicaties, helpdeskadvies, vorming en begeleiding.

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via het online formulier. Wij onderzoeken jouw klacht.

Hoe dat onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement dat je kan downloaden op de pagina van het formulier.