Wat is een gecombineerde vergunning?

Sinds 1 januari 2019 dient voor een arbeidsmigrant-werknemer die naar België komt voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen een gecombineerde vergunning aangevraagd te worden. Dit is een elektronische verblijfskaart A die zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf bevat. 

De werkgever doet de aanvraag voor een gecombineerde vergunning bij de bevoegde gewestelijke dienst. 

In de volgende gevallen is de gecombineerde vergunning niet van toepassing en dient een arbeidskaart te worden aangevraagd:

  • Tewerkstelling van minder dan 90 dagen
  • Grensarbeiders 
  • Au Pairs